کیت خمیر پولیش caly مادرز

برای حذف آلودگیهای ذرات و آلودگی هایی که شستن و صیقل دادن آنها نمی تواند باشد، سیستم منحصر به فرد Clay Bar System، دانه های تعبیه شده از فلزات، درخت ساقه، سپرده های محیطی در هوا و پر رنگ شدن رنگ را حذف می کند.
450,000تومان

برای حذف آلودگیهای ذرات و آلودگی هایی که شستن و صیقل دادن آنها نمی تواند باشد، سیستم منحصر به فرد Clay Bar System، دانه های تعبیه شده از فلزات، درخت ساقه، سپرده های محیطی در هوا و پر رنگ شدن رنگ را حذف می کند. با این حال بهتر است نوار گلی خود را برای رنگ خود خطرناک نکنید؛ فقط کافی است که مواد بد را انتخاب کنید، بدون اینکه بیش از حد مهاجم باشید. از کیت مادری ® Clay Bar برای خلاص شدن از شر کوره های رنگی استفاده کنید و راه را برای اپیلاسیون کامل بسازید

کد محصولات Mothers®: 7240
نظرات
    Loading...