پولیش زبر حرفه ای مادرز MOTHERS

Manther® Professional Rubbing Compound به سرعت حذف 1500 درجه و خراش های شن و ماسه دقیق از تمام انواع نقوش و تزئینی کارخانه خودرو سازی و کارخانه
574,000تومان

Manther® Professional Rubbing Compound به سرعت حذف 1500 درجه و خراش های شن و ماسه دقیق از تمام انواع نقوش و تزئینی کارخانه خودرو سازی و کارخانه. همچنین می تواند مورد استفاده برای حذف اکسیداسیون نور، خش اتومبیل شستشو و نقص های دیگر از رنگ است که نیازی به شل کردن نیست.

حجم : 1000ml
Loading...